หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

          ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ในโอกาสนี้ได้นำตัวแทนผู้รับบริการประกวดนางนพมาศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้แสดงความสามารถ และร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสนาม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563