หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

มอบเงินเยียวยา 1000 บาท แก่คนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 26 คน และได้ประชุมผู้รับบริการเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงจุดประสงค์ของเงินเยียวยา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม มอบเงินเยียวยา 1000 บาท แก่คนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา