หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

บ้านอุบลฮักแพงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

          ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 เพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงจังหวัดอุบลราชธานี (เดิมชื่อ สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 โดยแยกภารกิจออกมาจาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม บ้านอุบลฮักแพงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี