หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรม วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2563 แบบวิถีใหม่ (New Normal)

          ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ และที่สำคัญคือเป็นการปลูกต้นในใจคน ให้มีความรักต้นไม้ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นกันเกรา จำนวน 5 ต้นและต้นทองอุไร จำนวน 2 ต้น ซึ่งในปีนี้เป็นการร่วมปลูกต้นไม้แบบวิถีใหม่ หรือ New Normal โดยผู้รับฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ภาพกิจกรรม กิจกรรม วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2563 แบบวิถีใหม่ (New Normal)