หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

          ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันควบคุมโรค เทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในสถานคุ้มครองฯ ได้แก่ อาคารนอนผู้รับบริการ ทุกอาคาร (4 อาคาร) อาคารโรงอาหาร ,อาคารพยาบาล ,อาคารกิจกรรมบำบัด ,โรงซักฟอก และอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพกิจกรรม ฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส