หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ฮักบ้าน ฮักโลก" By..บ้านอุบลฮักแพง

          ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ฮักบ้าน ฮักโลก" By..บ้านอุบลฮักแพง เนื่องเดือนแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ฮักบ้าน ฮักโลก" By..บ้านอุบลฮักแพง