หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

จัดพิธีถวายพระพรและจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร และจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรและจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562