หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค