หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

นำผู้รับบริการทัศนศึกษาเยี่ยมชมการแกะสลักเทียนพรรษา ประจำปี 2562

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ นำผู้รับบริการทัศนศึกษาเยี่ยมชมการแกะสลักเทียน พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง(วัดป่าใหญ่) ,วัดศรีประดู่ และวัดพระธาตุหนองบัว ตามลำดับ ในโอกาสนี้ได้ให้คนพิการมีส่วนร่วมในการแกะเทียนสำหรับติดต้นเทียนด้วย

ภาพกิจกรรม นำผู้รับบริการทัศนศึกษาเยี่ยมชมการแกะสลักเทียนพรรษา ประจำปี 2562