หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

อธิบดี พก. เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงาน

          วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการดำเนินงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บ้านอุบลฮักแพง ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และผลการดำเนินของบ้านอุบลฮักแพง หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มกิจกรรมบัดของผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มอาชีวบำบัด กลุ่มศิลปบำบัด วาดภาพระบายสี และกีฬาบำบัด บ็อคเซีย บริเวณลานกิจกรรมตะวันยิ้ม ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลในรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระประชาบดี ร่วมกับ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย

ภาพกิจกรรม อธิบดี พก. เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงาน