หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กุศล เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการ ณ บ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

          วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 วันนี้ เวลา 11.00 น. หน่วยงาน One Home พม.ได้รับมอบหมาย ภารกิจจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กุศล เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กุศล เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการ ณ บ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี