หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

จัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ในใจเรา THINK♥GREEN” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

          สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ในใจเรา THINK♥GREEN”เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยได้เชิญชวนให้คณะเจ้าภาพที่มาเลี้ยงอาหาร และผู้บริจาค ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งในโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญ นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home พม.เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย โดยได้ร่วมกันปลูก “ต้นพะยูง One Home.”

ภาพกิจกรรม จัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ในใจเรา THINK♥GREEN” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562