หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

          ร่วมต้อนรับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพร่วมในการทำงาน และเดินเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการแต่ละอาคารเรือนนอน

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.