หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ตัวแทนผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง เข้าเยี่ยมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชน

          ตัวแทนผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง เข้าเยี่ยมรดน้ำขอพร และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้านดงคำอ้อ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม ตัวแทนผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง เข้าเยี่ยมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชน