หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

          วันที่ 24 มีนาคม 2562 นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ นำผู้รับบริการที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เดินทางไปร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 35 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดงคำอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยในวันนี้มีผู้รับบริการ ที่มีสิทธิ์ และสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ จำนวน 38 คน

ภาพกิจกรรม ผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร