หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมการประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562

          ร่วมการประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ผ่านระบบ Conferrence ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมการประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562