หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ห้องเรียน Smart Hug มือใหม่...มือเก๋า ต้องรู้

          จัดการอบรมให้ความรู้ "ห้องเรียน Smart Hug มือใหม่...มือเก๋า ต้องรู้" เกี่ยวกับความรู้ด้านเครือข่ายคนพิการ และศูนย์บริการคนพิการ โดยมี นายนพปฎล นามด้วง นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้

ภาพกิจกรรม ห้องเรียน Smart Hug มือใหม่...มือเก๋า ต้องรู้