หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลงให้กับผู้รับบริการได้รับชม

          จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลงให้กับผู้รับบริการได้รับชม เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้เปลี่ยนบรรยากาศ นอกอาคารเรือนนอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้รับฯ ชื่นชอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน

ภาพกิจกรรม กิจกรรมฉายภาพยนตร์กลางแปลงให้กับผู้รับบริการได้รับชม