หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมกิจกรรม5ส. และออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกิจกรรม5ส. และออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ออกกำลังกายตามจังหวะเพลง และเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้รับบริการ

ภาพกิจกรรม ร่วมกิจกรรม5ส. และออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์