หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

          ระชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อหารือข้อราชการ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562