หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

          พาผู้รับบริการเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้พาผู้รับบริการนั่งรถรางนำเที่ยว เข้าชมภายในสวนสัตว์ และให้อาหารสัตว์ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ และได้ร่วมเล่นกิจกรรมในซุ่มนิทรรศการ ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี