หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี

          ร่วมทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี