หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 1 หลัง ตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562ประกาศเมื่อ (21 มีนาคม 2562 12:47:51)


เอกสารแนบ 

Back