หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 3

          ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2563 ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 3