หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

พก. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และกระทรวง พม. คณะผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ภาพกิจกรรม พก. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562