หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ประชุมประเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

          ประชุมประเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือข้อราชการ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ประชุมประเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562